Runsaasti hanke-esityksiä toimeenpanosuunnitelmaan

admin - 07.09.2015

Päijät-Hämeen liitto pyysi syyskuun alkuun mennessä maakunnan kuntien ja sidosryhmien aluekehittämisen sisällön ja hanke-esitysten päivityksiä maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan vuosille 2016-2017.

Hanke-esityksiä tuli runsaasti yli 100. Osalla hankkeista on jo rahoitus olemassa, mutta on tarkoituksena, että alueen viranomaiset auttavat uusia hankevirityksiä eteenpäin aluekehittämisen, kuntien tai valtion rahoituksen avulla. Rahotustarvetta on kymmeniä miljoonia sen lisäksi, että alueen toimijat joutuvat investoimaan esitettyihin hankkeisiin omaa rahoitusta huomattavasti enemmän.

Maakuntahallitus ja maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy ja tarvittaessa tarkistaa maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman. Toimeenpanosuunnitelmalla suunnataan maakuntaan osoitettua EU:n, valtion, kuntien ja muiden osarahoittajien rahoitusta. Käsittely tehdään syyskuun aikana ja toimitetaan sen jälkeen ministeriöille. Viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon maakuntaohjelmat ja niiden toimeenpanosuunnitelmat sekä edistää niiden toteuttamista.

Maakuntaohjelman 2014-2017 toimintalinjat ovat:
1. Globaali elinkeinoelämä ja osaaminen
2. Hyvinvoiva väestö
3. Kestävä ympäristö

Lisätietoa

Juha Hertsi
aluekehityspäällikkö
puh. 044 3719442, juha.hertsi(a)paijat-hame.fi