Runsas miljoona euroa rahoitusta Päijät-Hämeeseen Itämeren alueen Interreg-ohjelmasta

Marko Mälly - 23.11.2015

EU:n Itämeren alueen Interreg-ohjelman 2014-2020 seurantakomitea teki Malmön kokouksessaan 18.-19.11.2015 päätökset 1. hakukierroksen rahoitushakemuksista. Seurantakomitea hyväksyi kaikkiaan 35 hanketta, joista yhdeksän on suomalaisvetoisia. Kaikkiaan ohjelmasta sidottiin ensimmäisellä hakukierroksella hieman yli 90 miljoonan euron EU-rahoitus.

Itämeren alueen Interreg-ohjelman 2014-2020 haut ovat kaksivaiheisia. Ensimmäisessä vaiheessa on hankeideahaku, jonka pohjalta parhaat hankeideat valitaan toiseen vaiheeseen kilpailemaan rahoituksesta. Nyt tehdyt päätökset koskevat siis 1. hakukierroksen toisen vaiheen rahoitushakemuksia.

Ohjelman teemoja ovat innovaatiot, luonnonvarat sekä liikenne. Rahoitettaviin hankkeisiin osallistuu kumppaneita useista Itämeren alueen maista. Itämeren alueen ohjelman rahoitus on edullista. 75 prosentin EU-rahoituksen lisäksi valtio osallistuu suomalaisten hankekumppaneiden rahoittamiseen nk. valtion vastinrahoituksella.

Runsaan miljoonan euron rahoituksen saaneet päijäthämäläiset toimijat ovat partnereina hankkeissa, eivät vetovastuussa.  Lahden ammattikorkeakoulu osallistuu Itämeren kaupunkien liiton (UBC) vetämään hankkeeseen IWAMA (Interactive Water Management), jossa parannetaan jätevesien käsittelyä. Lahden seudun kehitys LADEC Oy osallistuu partnerina kahteen hankkeeseen: Ruotsalaisen Blekingen alueen vetämässä hankkeessa TENTackle (Capitalizing on TEN-T core network corridors for prosperity, growth and cohesion) tuetaan paikallisia ja alueellisia organisaatioita hyödyntämään kolmen TEN-T ydinliikennekäytävän luomia mahdollisuuksia. Port of Hamburg Marketing –yhtiön vetämässä hankkeessa EMMA (Enhancing freight mobility and logistics in the BSR by strengthening inland waterway and river sea transport and promoting new international shipping services) kehitetään sisävesiliikenteen toimintamahdollisuuksia Itämeren alueella. Päijäthämäläisten partnereiden arvioitu kokonaisrahoitus näissä kolmessa hankkeessa on lähes 1,4 miljoonaa euroa. Näiden kolmen hankkeen kokonaisrahoitus kaikille partnereille on yhteensä runsaat 13,5 miljoonaa euroa.

Ohjelman seuraavan eli 2. hakukierroksen ensimmäinen vaihe aukeaa todennäköisesti maaliskuussa 2016. Lisätietoja ohjelmasta (Interreg Baltic Sea Region 2014-2020) osoitteessa http://www.interreg-baltic.eu/home.html

Lisätietoja:

Marko Mälly, erityisasiantuntija/kansainväliset asiat
puh. 044 3719 438, marko.mally(a)paijat-hame.fi