Talousarvioaloitteet yhteyksien kehittämistä

Juha Hertsi - 09.10.2015

Ensi vuoden budjettikäsittelyyn tarkoitettujen talousarvioaloitteiden jättöaika päättyi eduskunnassa tänään perjantaina kello 12. Linkki eduskunnan sivuille.

Hämeen vaalipiirin kansanedustajat jättivät yhteensä 14 aloitetta, jotka edistävät hyvinvointia, kasvua ja liikkumista Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Molemmat maakunnat tarvitsevat kasvukäytävien ja yhteyksien kehittämiseen rahoitusta. Talousarvioesitys ei ilman lisäyksiä tarjoa Päijät-Hämeelle ja Lahden seudulle kuin niukkuutta.

Keskeinen tarve Päijät-Hämeessä kohdistuu eteläiseen kehätiehen. Valtatie 12 on valtakunnallinen ja seudullinen itä-länsisuuntainen päätieyhteys, joka nykytilanteessa kulkee Lahden kaupungin keskusta-alueen läpi. Se sijoittuu keskelle Hollolan kunnan ja Lahden kaupungin rakennettua aluetta. Liikenteen lisääntyessä nykyinen valtatie palvelee entistä heikommin valtakunnallista ja seudullista itä-länsisuuntaista liikennettä.

Matkailun kannalta kiinnostavan Heinolan Kimolan vesiväylän rahoittaminen on jälleen myös esillä ja hyvänä taustana on, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt luvat uittokanavan muuttamiseksi vesiliikenneväyläksi.

Talousarvioaloitteet tukevat myös Lahden seudun roolia työllisyyden edistämisessä ja elinkeinopoliittisten kärkien cleantechin ja muotoilun vahvistamista.

Päijät-Hämeestä määrärahan osoittaminen milj. euroa

 • valtatie 12 Lahti-Kouvola Lahden eteläisen kehätien edistämiseksi 3,0
 • Lahden kaupungin työllisyys- ja elinvoimaohjelman edistämiseksi 2,0
 • valtatien 24 kehittämispolkumallin jatkotyöhön 0,2
 • Kimolan vesiväylän uudistamiseen 3,0
 • Pulkkilanharjun kääntösillan selvitykseen 0,2
 • suomalaisten cleantech-yritysten kasvuun ja kansainvälistymisen ohjelma 2,0
 • valtakunnallisen muotoilun innovaatiokeskittymään 2,0
 • Lahden radanvarren kasvukäytävän pilotointikohteille 1,0
 • Tuuliharjan eritasoliittymälle ja yhdystielle valtatien 4 ja seututien 140 väliin 2,0

 

Kanta-Hämeestä määrärahan osoittaminen mm.

 • pääradan välityskyvyn parantamiseen välillä Helsinki – Tampere 200,0
 • valtatien 2 Helsinki-Pori tiehankkeen lisätöihin 12,0
 • valtatien 10 parantamiseen välillä Hämeenlinna – Lahti 17,0
 • kantatien 54 parantamiseen välillä Tammela – Hollola   5,0
 • investointitukien myöntämistä varten Kanta-Hämeen bioenergiahankkeelle 10,0

Lisätietoja

Hämeen vaalipiirin kansanedustajilta https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/nykyiset_kansanedustajat/Sivut/default.aspx 

 

ja Päijät-Hämeen liitosta

Jari Parkkonen, maakuntajohtaja

Juha Hertsi, aluekehityspäällikkö