Tyytyykö Suomi kolmeen kaupunkiseutuun? Kehityksen kääntäminen vaatii valtion toimenpiteitä ja aluepoliittisen keskustelun uudistamista

Maaret Monola - 22.02.2019

Konsulttitoimisto MDI julkaisi perjantaina 22.2.2019 tutkimuksen Suomen kaupunkiseutujen väestökehityksestä vuoteen 2040. Päijät-Hämeen osalta seutukunta viittaa koko maakunnan alueeseen. Tutkimus perustaa tuoreisiin syntyvyyslukuihin. Tutkimuksen mukaan syntyvyys alenee jyrkästi koko Suomessa ja kaupunkien keskustat vetävät väkeä reuna-alueilta. Tulosten mukaan kahdenkymmenen vuoden päästä Suomessa olisi vain kolme kasvavaa kaupunkiseutua – Helsingin, Turun ja Tampereen seudut. Tuore tutkimus ennakoi Lahden seudun väkimäärän vähenemistä vuoteen 2040. Lahden kaupungin osalta kehitys on maltillisempaa kuin koko seutukunnassa.

  • Suomalaista aluepolitiikkaa on nyt rohkeasti uskallettava tarkastella uudella otteella. Vanhaan ei enää ole paluuta. Aluepoliittinen tavoite koko Suomen pitämisestä kasvun polulla ei ole realismia enää. Kasvun näkökulmasta on keskityttävä kaupunkiseutuihin. Valtion on rohkeasti kehitettävä kymmentä suurinta kaupunkiseutua, joiden joukossa Lahden seutu on. Tämä tasapainottaa Suomen kehitystä, maakuntajohtaja Laura Leppänen toteaa.
  • Tarvitaan selkeitä toimenpiteitä ja päätöksiä. Suomeen tulee luoda yksi rakennerahasto-ohjelma ja sen rahoitusta pitää suunnata alueille, joilla on edellytyksiä tuottaa Suomeen lisäarvoa ja uutta kasvua. Lahden seutu täytyy myös saada mukaan maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusmenettelyyn valtion kanssa. Koko Suomi-rata ja sen toteutus Lahden seudun yhteyksien kehittäjänä on tärkeä pitkän tähtäimen avaus, kertoo kaupunginjohtaja Pekka Timonen.

Keskittyminen kaupunkiseutujen kasvun turvaamiseen ei ole pois muusta maakunnasta. Vastakkainasettelua pitää purkaa ydinkaupunkiseutujen ja ympäröivän maakunnan välillä. Kyse on kahdesta eri asiasta, kasvusta ja elinvoimasta – kaupungit ja kaupunkiseudut omaavat merkittävää kasvupotentiaalia, mutta elinvoimaa on joka puolella maakuntaa. Koko Päijät-Hämeen vetovoimaa edistää se, että kuntien taajamissa on palveluita, yrityksiä ja elinvoimaa.

 

  • Kaupunkiseutujen lisäksi on kehitettävä kuntien taajamia, niissä on kaikki elinvoiman mahdollisuudet. Huolellinen keskustaajaman kehittymistä tukeva kaavoitus, olemassa olevan yritystoiminnan arvostus sekä kannustus yrittäjyyteen luovat elinvoimaa pienempiinkin taajamiin, toteaa Leppänen.

 

Päijät-Hämeessä on elinvoiman näkökulmasta erityinen kilpailuetu – kesäasukkaat, runsas tapahtumatarjonta ja matkailumahdollisuuksia.

  • Päijät-Hämeessä on paljon kesäasukkaita, jotka lisäävät kuntien ”asukaslukua” kesäkaudella merkittävästi. Kesäasukkaat kuluttavat kaupallisia palveluja, käyvät kesäteattereissa ja museoissa. Otetaan kesäasukkaistamme irti kaikki talouden ja elinvoiman hyöty. Kesäkausi kestää puolisen vuotta, ja sen vireydestä hyötyvät myös oman maakuntamme pysyvät asukkaat, maakuntajohtaja summaa.

Lisätietoja:

Maakuntajohtaja Laura Leppänen, puh. 040 767 4364 ja

Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen, puh. 050 3374386