Uudenmaan ELY-keskuksen Liikennestrategia 2025 valmistui

Tanja Gangsö - 31.05.2016

Uudenmaan ELY-keskuksen vastavalmistuneella liikennestrategialla ohjataan alueen liikennejärjestelmän kehittämistä ja tienpidon toimia vuoteen 2025 saakka. Edelliseen vuonna 2010 laadittuun strategiaan oli tarpeen tehdä muutoksia: Tämän päivän isot painopisteet, kuten liikenteeseen voimakkaasti vaikuttava digitalisaatio ja hallitusohjelmassa korostuva elinkeinoelämän tukeminen myös liikenteen ja väylänpidon keinoin puuttuivat.

Uudenmaan ELY-keskuksen toimialue kattaa liikenneasioissa Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat. Liikennestrategian pohjana ovat mm. kaikkien näiden maakuntien omat liikennejärjestelmäsuunnitelmat. ELY-keskuksen Liikennestrategiassa on monia samoja painopisteitä kuin vuoden 2014 alussa valmistuneessa Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Yhteiset painopisteet liittyvät arjen sujuvuuteen ja elinkeinoelämän edellytyksiin. Tämän päivän isot teemat, kuten digitalisaatio, kuitenkin korostuvat enemmän Liikennestrategiassa.

Liikennestrategia laadittiin samoihin aikoihin kuin koko ELY-keskuksen strategia vuosille 2016–2019. Liikennestrategia tarkentaakin ELYn strategiaa liikenneasioiden osalta ja niillä on siten selkeä kytkös toisiinsa.

Uudenmaan ELY-keskuksen liikennestrategia 2015: Elinkeinoelämälle edellytyksiä ja asukkaille sujuvaa arkea pdf. (7 Mt)