Uusi ilmastotoimien EU-rahoitusinstrumentti Innovation Fund: Euroopan komissio sijoittaa yli 10 miljardia euroa vähähiilisiin teknologioihin

Maaret Monola - 04.03.2019

Osana EU:n päästökauppajärjestelmän uudistamista ja tukimekanismeja vuosille 2021-2030, Euroopan komissio esitti 26. helmikuuta 2019 uuden 10 miljardin euron innovaatiorahaston perustamista. Esitys tuli alle kolme kuukautta komission 2050 ilmastovision julkaisun jälkeen, ja täten EU:n päästökauppa kytketään vahvemmin innovaatiotoimintaan ja ilmastorahoitukseen. Rahaston on tarkoitus luoda kannustimet teollisuudelle ja julkishallinnoille sijoittaa uuden sukupolven vähähiilisiin teknologioihin ja tukea EU:n alueen yrityksiä nousemaan globaaleiksi teknologiajohtajiksi.

Innovaatiorahasto (eng. Innovation Fund) on yksi suurimmista ilmastotoimien rahoitusohjelmista maailmassa. Sen tarkoitus on tukea energiaintensiivisen teollisuuden innovaatioita vähähiilisiin teknologioihin ja prosesseihin, hiilen sitominen ja hyödyntäminen (CCU), hiilen varastointi (CCS), uusiutuvan energian innovatiivinen tuotanto ja energian varastointi. Rahasto toteutetaan tulouttamalla osa 450 miljoonan euron päästöoikeuksien huutokauppatuloista rahaston rahoittamiseksi. Rahaston lopullinen koko riippuu hiilen markkinahinnasta.

Innovaatiorahaston edeltäjän, NER 300 ohjelman jakamattomat tulot sijoitetaan uuteen rahastoon.

Rahoitus mahdollistaa kokeilut, pilotoinnin, demonstroinnin ja skaalauksen ja EU-tuki kattaa 60 % hankkeen kustannuksista. Rahoitusta voi yhdistellä muun muassa EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitukseen sekä InvestEU- ja CEF-tukeen alla olevan grafiikan mukaisesti. Ensimmäinen haku avataan vuonna 2020, jonka jälkeen hakuja on luvassa säännöllisesti vuoteen 2030 asti. Lisätietoja aikatauluista, hakukriteereistä ja hankkeiden valintaprosessista löytyy viestin liitteenä olevista infopaketeista.

Lisätietoja:

Innovaatiorahaston verkkosivut
Euroopan komission lehdistötiedote (26.2.2019)