Valmistelu vauhdissa- lakeja vielä odotellaan

Maija Väkeväinen - 24.05.2017

Sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaishallinto alkaisi virallisen tiedon mukaan reilun kuukkauden kuluttua, heinäkuun alussa. Aloittaminen siirtynee syksyyn, sillä tarvittavia lakeja ei vielä ole hyväksytty.

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio puhui tiistaina Päijät-Hämeen maakuntatilaisuudessa Lahdessa, ja mainitsi, että lakien hyväksymisen ehdoton takaraja on marraskuu. Uudistukseen liittyvissä keskusteluissa nousee usein esille sote, mutta uudistus on toki paljon muutakin. Valmistelussa kuntia puhuttaa  erityisesti tulevien maakuntien rahoitus.  Tainio korosti myös, että myös kuntiin jää uudistuksen jälkeenkin isoja merkittäviä kokonaisuuksia: elinkeinonedistäminen, kaavoitus ja asuntopolitiikka sekä sivistyspalvelut.

Rahoitus ja tehtävät saatava kohtaamaan

Uudistusta arvioidessaan Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta  kantoi huolta aluekehityksestä. Hän piti ongelmallisena sitä, että suunnitelmien mukaan rahoituslaki ja maakunnan tehtävät eivät osu yksiin. Hän totesi myös, että laissa pitäisi määritellä kriteerit niille alueille, joilla  elinvoima-asiat kuuluisivat kaupungin vastuulle. Entäpä jos nyt toteutettaisiin sote ja siirrettäisiin kasvupalvelut tuonnemmaksi, pohti Myllyvirta.

Positiivisena asiana kaupunginjohtaja mainitsi, että Päijät-Hämeen edunvalvonnassa onnistuttiin – jatkossa maakuntamme on osa Etelä-Suomen yhteistyöaluetta.

HYKY-kokemus hyödynnettävissä valtakunnallisesti

Päijät-Hämeessä on Hyvinvointikuntayhtymän käynnistämisen myötä kokemusta siitä, mitä mahdollinen sote- ja maakuntauudistus tuo tullessaan. Suuri kysymysmerkki on Hollolan kunnanjohtaja Päivi Rahkosen mielestä kuntien omistamat kiinteistöt, jotka ovat monessa kunnassa muodostumassa todelliseksi ongelmaksi. Päivi Rahkonen arvioi sote- ja maakuntauudistusta paikallisen HYKY-valmistelusta saadun kokemuksen pohjalta ja totesi, että julkisella sektorilla on merkittävästi kirittävää suhteessa yksityiseen sektoriin. Kriittisiä asioita ovat mm. tietojärjestelmät sekä toimintojen rajapinnat, jotka kumpikin saattavat johtaa yllätyksellisiin, suuriin kustannuksiin. Iso kysymys on myös se, miten onnistutaan runsaasti sote-palveluja tarvitsevien palveluiden integraatiossa.

Sote-palvelut ja valinnanvapaus

Maakunta vastaa vuoden 2019 alusta lähtien siitä, että kuntalaiset saavat tarvitsemansa sote-palvelut ja että valinnanvapaus toteutuu. Maakunta ei kilpailuta valinnanvapauden piirissä olevia palveluja, vaan tuottajaksi pääsevät kaikki toimijat, jotka täyttävät asetetut vaatimukset. Asiakas valitsee palvelun tuottajan ja päättää siis osaltaan palveluverkosta.

Hyvinvointikuntayhtymän toimitusjohtaja Eetu Salunen valotti alueen väestörakenteen kehittymistä ja totesi, että Suomi on 10 vuoden päästä Euroopan vanhainkoti. Lisäksi ikääntyneet suomalaiset ovat huonompikuntoisia kuin muissa pohjoismaissa. Jatkossa alueella on pystyttävä ajattelemaan pitkällä tähtäimellä ja ehdottomasti maakunnallisesti. Lisäksi on varmistettava palvelutarpeen, monituottajaverkoston sekä liiketoiminnan riittävä ohjaus ja hyvä johtaminen. Maakunnan asukkaiden toimintakyvystä on pystyttävä huolehtimaan, jotta laitoshoidon ja palveluasumisen kasvua onnistuttaisiin hillitsemään.

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutus kuntien ja maakunnan talouteen

Maakunnat ovat teettäneet laskelmat sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista kuntien ja tulevien maakuntien talouteen. Perlaconin laskelmien mukaan uudistus vahvistaa kokonaisuutena Päijät-Hämettä ja kuntien (pl. Heinola, Lahti ja Sysmä) käyttökate vahvistuu. Uudistuksen jälkeen rahoituspaine siirtyy kunnilta maakuntiin ja Päijät-Hämeessäkin tulee olemaan talouden sopeuttamistarvetta.

Tiistaina esitetyt laskelmat ovat vielä alustavia ja kesäkuussa niiden tarkennettua kunnat saavat ne käyttöönsä.

Maakuntauudistuksen valmistelu Päijät-Hämeessä

Uudistusta valmistellaan  maltillisesti ja maakuntajohtaja Jari Parkkonen arvioi Päijät-Hämeen valtakunnallisella tasolla  parhaaseen kolmannekseen, vaikkakin sen hännille. Monissa maakunnissa on edetty nopeasti ja laajalla rintamalla, mutta lakien valmistumisen ja valtakunnallisten toimenpiteiden odottaminen on tietoinen valinta eikä hämäläinen ominaisuus, naurahtaa Parkkonen. Hyvinvointikuntayhtymän valmistelu on samalla valmistautumista uuteen maakuntaan.

Maakuntahallitus asettaa kesäkuussa virkamiesvetoisen väliaikaishallinnon, joka päättää projektisuunnitelmasta syksyllä ja alkaa valmistella uutta maakuntaa yhdessä projektitoimiston kanssa.

Kuntaliiton maakuntakierroksen Päijät-Hämeen tilaisuuden esitykset löytyvät verkkosivulta:

 

Seminaarit