Valtatien 24 kehittämiseen löytyy yhteistä tahtoa

Juha Hertsi - 17.06.2016

 

Valtatien 24 kunnat Hollolasta Jämsään keskustelivat yhdessä maakuntaliittojen ja Uudenmaan ja Keski-Suomen ELY-keskusten kanssa tien parantamisen tarpeista 14.6. Tilaisuuden puheenjohtajana oli toiminnan ohjauksen yksikön päällikkö Janne Kojo Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Padasjoen kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Räsänen kertoi, että asukkaille ja elinkeinoelämälle tarvittaisiin sujuvammat ja turvallisemmat yhteydet valtatien 24 kautta. Valtatiellä on tärkeä merkitys myös alueen kehittyvän matkailun kannalta. Valtatien kautta kuljetaan mm. Päijänteen rannalla oleville kesämökeille, satamiin ja Himoksen laskettelukeskukseen. Lisäksi keskusteltiin valtatiestä 24 osana Päijännettä kiertävänä maisema- ja matkailurengastienä.

Kansanedustaja Martti Talja totesi, että Valtatie 24 vaikuttaa kuntien elinvoimaisuuteen. Valtatiellä on kasvava rooli bioaineksen kuljetuksessa mm. Kymijärven voimalaitoksen ja Äänekosken uusien investointien takia.

Paljon selviteltävää

Tulevista toimenpiteistä todettiin, että Hollolan rakennemallivaihtoehdot ovat lähdössä lausunnoille. Aluevaraussuunnitelman liikenteelliset tarkastelut, mm. Lahden seudun liikennemallin päivitys ja liikenne-ennusteet on tilattu. Ne valmistuvat lomien jälkeen, elokuun loppuun mennessä. Varsinaisen aluevaraussuunnitelman laatiminen on myös tilattu. Ohjausryhmä kokoontuu syyskuussa 2016.

Aluevaraussuunnitelmaa laaditaan rinnan Hollolan yleiskaavan kanssa siten, että työnvalmistumisen tavoiteaikataulu on toukokuu 2017. A-Insinöörit Suunnittelu Oy on tehnyt jo alustavia selvityksiä viime syksyn ja tämän kevään aikana. Liittymissä on tehty liikennelaskentoja. Ahtaimmissa paikoissa on selitetty onko toisten kaistojen rakentaminen teknisesti edes mahdollisesti. Kariston ja Kalliolan välillä on useita haastavia, hyvin ahtaita kohtia.
Pidettiin kuitenkin tärkeänä laatia karkeamman tason suunnitelma koko yhteysvälistä eli valtatiestä 24 sekä Päijät-Hämeen että Keski-Suomen alueella. Hannu Onkila Keski-Suomen ELY-keskuksesta selvittää, että olisiko heillä mahdollisuutta käynnistää valtatien 24 kehittämisselvitys Keski-Suomen tieosuuden osalta.

Yhteiseen suunnittelutilanteeseen palataan ELY-keskusten toimesta reilun vuoden kuluttua.

 

Lisätiedot:

Juha Hertsi, Päijät-Hämeen liitto

Janne Kojo, Uudenmaan ELY-keskus, tilaisuuden pj.

Hannu Onkila, Keski-Suomen ELY-keskus