Vierailu ministeriä tapaamaan Lahden eteläisen kehätien toteuttamiseksi

admin - 02.09.2015

Päijät-Hämeen edustajat esittivät ministeri Anne Bernerille, että Lahden eteläisen kehätien toteutuksesta tulee päättää budjettiriihessä 9.-10.9.2015 siten, että hanke toteutetaan Liikenneviraston, Lahden ja Hollolan hyväksymän aiesopimuksen mukaisesti vuosina 2017 – 2020. Asiasta keskusteltiin hyvässä hengessä, totesi tapaamisen jälkeen maakuntajohtaja Jari Parkkonen. Vierailulla olivat mukana mm. Hämeen kansanedustajia, Hollolan kunnanjohtaja ja Lahden kaupunginjohtaja.

Kehätie on ratkaisevan tärkeä alueen yritystoiminnalle ja kasvulle, koko eteläisen Suomen teollisuudelle ja kaupalle sekä Lahden ja Hollolan yhdyskuntarakenteelle ja elinvoimalle. Aiesopimuksessa kunnat ovat sitoutuneet rahoittamaan 275 miljoonan euron hanketta 77 miljoonalla eurolla. Aiesopimuksessa ovat vaihtoehtoina valtion suora budjettirahoitus tai muut rahoitusjärjestelyt. Lahden eteläisen kehätien toteutus on Suomen merkittävin uusi liikennehanke, joka parantaa kansallista kilpailukykyämme, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja erityisesti teollisuuden menestystä. Hankkeen hyöty-kustannussuhde on poikkeuksellisen korkea.

Valtatie 12 on Suomen itä-länsisuuntainen päätieyhteys, joka kulkee kansallisesti merkittävällä pohjavesialueella. Valtatien tuntumassa syntyy puolet Suomen perusteollisuuden liikevaihdosta, ja alueella asuu kaksi miljoonaa asukasta. Nykyisellään Vt 12 kulkee Lahden keskustan ja Hollolan kuntakeskuksen läpi, minkä vuoksi liikenne ajoittain ruuhkautuu ja tien liikenneturvallisuus on erittäin huono. Nykyinen tielinjaus haittaa merkittävästi Lahden keskustan ja Hollolan kuntakeskuksen yhdyskuntarakenteen kehittämistä ja alueen kasvuedellytyksiä.

Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tarkoituksena on siirtää Vt 12 kulkemaan Lahden kaupungin eteläpuolelle 12,4 km matkalta. Liikennehanke koostuu kahdesta osasta, kehätiestä ja Mt 167 Lahden eteläisen kehätien sisääntulotien parantamisesta. Hankkeen kustannusarvio Liikenneviraston käyttämässä vertailukustannustasossa on 275 MEUR (MAKU 130; 2010=100). Lahden kaupunki ja Hollolan kunta ovat sitoutuneet maksamaan noin 28 prosenttia hankkeen kustannuksista.

Liikennevirasto ja kunnat ovat yhdessä teettäneet KPMG:llä selvityksen perinteisen toteutusmallin, elinkaarimallin sekä ns. Infra Oy:n toteutus- ja rahoitusmallien perusteista. Toteutusmalleja on arvioitu 30 vuoden aikajaksolla. Perinteinen toteutusmalli (budjettirahoitus) on riskittömin ja siten edullisin toteutustapa, kun taas elinkaarimallissa siirretään eniten riskiä rahoitusyhtiölle ja malli on kallein. Elinkaarimallia puoltaa kuitenkin se, että malli on koeteltu ja lainsäädäntö tunnettu.

Lisätietoja

Jari Parkkonen
maakuntajohtaja
Päijät-Hämeen liitto, 0400 862 977

kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, Lahden kaupunki, 050 638 95
kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollolan kunta, 044 780 1400
toimialajohtaja Matti Kuronen, Lahden kaupunki, 040 576 9105