Viesti ministeri Bernerille: Päärata kuntoon ja lentorata rakenteille

Maija Väkeväinen - 18.12.2018

Päijät-Hämeen liitto, alueen kunnat ml. Iitti sekä elinkeinoelämän edustajat esittävät pääradan kehittämistä ja Lentoradan rakentamista ratkaisuiksi raideliikenteen tehostamiseen. Pääradan pullonkaulat Helsingin ja Keravan välillä vaikuttavat tällä hetkellä koko maan raideliikenteeseen.

Päijät-Hämeen edustajat ovat parhaillaan tapaamassa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berneriä.  Lähetystössä ovat mukana Päijät-Hämeen vt. maakuntajohtaja Seppo Huldén,  kansanedustaja Martti Talja, Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen,  Kärkölän pormestari Markku Koskinen, Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen sekä Lahden kaupungin yhteysjohtaja Mari Kuparinen.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos varusti vt. maakuntajohtaja Seppo Huldénin karvalakilla ministerin tapaamista varten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maakunnan toimijat valmistelivat yhteistyössä kannanoton, jossa pidetään ensisijaisena ja kiireellisenä ratkaisuna ratakapasiteetin lisäämisteen nykyisen rataverkon kehittämistä ja Lentoradan rakentamista. Näiden ratkaisujen edistäminen palvelisi koko maata, lisäksi sekä pääradan että oikoradan liikennettä saataisiin nopeutettua jopa puolella tunnilla.

Nykyisen liikenneväylän parantaminen on ensisijainen toimenpide esimerkiksi uuden väylän, kuten radan rakentamiseen verrattuna. Uusien investointien tulee perustua huolelliseen arviointiin, kannanotossa muistutetaan. Liikenneväylien kehittämishankkeet tulee suunnitella siten, että ne palvelevat Helsinkiin tai Helsingistä suuntautuvan pitkänmatkan liikenteen lisäksi myös maakuntien välistä liikennettä ja edistävät kestävää liikkumista. On tärkeää, että investointeja valmisteltaessa kiinnitetään huomioita myös matkustajavirtojen potentiaaliin.

Lisäksi allekirjoittaneet esittävät, että Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa laajan työryhmän, joka koostuu ministeriöiden, asiantuntijaorganisaatioiden, suurimpien kaupunkien ja maakuntien edustajista. Työryhmän tehtävänä on käydä läpi rautateiden pääväylien korjaustarpeita siten, että tavara- ja henkilöliikenteen palvelutason nostaminen nykyisellä verkolla on mahdollista kustannustehokkaasti.

Lue Päijät-Hämeen yhteinen kannanotto tästä

Lisätietoja:

Seppo Huldén, vt. maakuntajohtaja
puh. 044 3719 444 seppo.hulden@paijat-hame.fi